Tančíme s vámi
25 let!
Škola starého tance

Učitelé

Mgr. Miroslav Smaha

Historik umění, studium pramenů pro středověký a renesanční tanec, choreografie na historickou taneční hudbu, vedoucí taneční školy
Profesní životopis

MgA. Hana Slačálková

Barokní tanec, výrazový a moderní tanec


MgA. Jiřina Krtičková

Učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ, členka hudební skupiny INNAMORATA

Mgr. Jitka Pokorná

Renesanční a barokní tanec, členka souboru barokního tance En Garde!
Profesní životopis

PhDr. Michaela Freemanová

Hudební historička /Ústav pro hudební vědu AV ČR/

MUDr. Alexandra Havlicová

Psychiatrička a psychoterapeutka, taneční a pohybová terapeutka

Andrea Miltnerová

Barokní tanec, klasický i moderní tanec, choreografie, barokní opery

Josef Krček

Hudebník a muzikoterapeut, umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního souboru CHAIRÉ Příbram