Tančíme s vámi
25 let!
Škola starého tance

Letní škola barokního tance A.D. 2023

8. – 12. srpen 2023


Státní hrad a zámek v ČESKÉM KRUMLOVĚ


Prázdninový taneční seminář v atraktivním prostředí nově zrestaurované barokní Mincovny státního hradu a zámku Český Krumlov, zaměřený na rekonstrukce tanečních skladeb z období baroka. http://www.zamek-ceskykrumlov.cz/

Lektor semináře je MgA. Hana Slačálková.

Rozsáhlý soubor budov klášterního komplexu minoritů a klarisek se rozprostírá na mírných svazích severního meandru řeky Vltavy při východní straně Latránu. Dvojí konvent bratří a sester řádu sv. Františka založila roku 1350 ovdovělá Kateřina z Rožmberka se svými čtyřmi syny Petrem, Joštem, Oldřichem a Janem. Stávající podoba kláštera vychází z několika významných stavebních etap zahrnujících založení kláštera ve 14. století, jeho pozdně gotickou úpravu v období mezi lety 1490 až 1500 (z této doby se zachoval unikátní soubor pozdně gotických krovů) a barokní přestavbu probíhající v 17. a 18. století, která komplexu dala jeho stávající podobu. Klášterní areál prošel rozsáhlou revitalizací. Během ní v bývalých klášterních objektech vzniklo moderní kulturně vzdělávací centrum se stálými expozicemi.

Realizace projektu ve spolupořadatelství s
KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV.Program

 • Seminář je určen pro středně pokročilé, kteří již mají zažité a zvládnuté principy barokní taneční techniky.
 • V praxi se budeme věnovat pohybům paží, technice nohou a jejich vzájemné koordinaci.
 • Procvičíme množství barokních krokových motivů a jejich variant a to vše zúročíme při nastudování divadelního barokního tance, dochovaného v taneční notaci.
 • Naučíme se buď tanec pro čtveřici La Gavotte du Roy (pokud z počtu účastníků budeme moci čtveřice vytvořit), nebo párový tanec Pavane des Saisons.
Program výuky a ostatní propozice LŠST v pdf pro tisk naleznete v informacích ke stažení.

Program dne


Úterý 8.8. odpoledne příjezd, prezence a ubytování, základní informace o výuce
1. lekce 16.30–19.30 – divadelní formy renesančního tance
1. taneční večer 20.00–21.30
Středa 9.8. 2. lekce 9.30–12.00 – baroko
3. lekce 13.30–15.00 – renesance
16.00 prohlídka Státního hradu a zámku Český Krumlov s barokním divadlem
Čtvrtek 10.8. 4. lekce 9.30–12.00
5. lekce 13.30–15.00
odpoledne návštěva Grafitového dolu v Českém Krumlově nebo výlet do Kájova
Pátek 11.8. 6. lekce 9.30–12.00
7. lekce 13.30–15.00
společné výlety:
/skupina A/ klášter Zlatá Koruna, keltské oppidum Třísov a zřícenina hradu Dívčí Kámen
/skupina B/ sjezd řeky Vltavy na kánojích
Sobota 12.8. 8. lekce 9.30–12.30
přátelské posezení se společnou večeří ukončení letní školy

Nezapomeňte na osobní vybavení

Vhodná taneční obuv – ženy piškoty na podpatku nebo tzv. „charakterky“, muži piškoty anebo měkkou společenskou obuv. Na taneční lekce pohodlný oděv, ženy delší širokou sukni (pod kolena).

Cena

Účastnický poplatek

  A/ základní: 2.500 Kč
  B/ studentský: 2.000 Kč – nárok na studentské kurzovné mají studenti do 26 let, kteří po příjezdu doloží platný doklad o studiu (průkaz ISIC nebo potvrzení o studiu).
  C/ děti do 15ti let: 1.500 Kč – rodiny s více dětmi platí za každé další dítě pouze 900 Kč.
  D/ pasivní účastník: 1.500 Kč – nehlásí se k aktivní účasti ve třídě, má volný vstup na přednášky a taneční večery.

Uvedený poplatek zahrnuje program výuky v rozsahu 8 lekcí (celkem 18 hodin tance). Nezahrnuje ubytování, stravování a pojištění.

Prosíme vás o včasnou úhradu plateb do termínu podání přihlášek, v opačném případě bude vaše přihláška neplatná. V případě odvolání účasti po termínu podání přihlášek účtujeme poplatek 20% z ceny kurzovného, od termínu zahájení letní školy je platba nevratná.

Zápis do semináře

 1. Vyplnění on-line přihlášky do 10. července 2023.

 2. Platba za seminář:
  • Poštovní poukázkou typu A nebo
  • bankovním převodem na účet číslo 51-2313720227/0100. (pro mezinárodní platbu použijte IBAN CZ6001000000512313720227, BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX)
  Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky.
Po termínu podání přihlášky lze domluvit telefonicky na čísle 723 955 871 (Miroslav Smaha).

Počet účastníků omezen !

Ubytování a stravování

Hotelové ubytování nabízíme ve Studijním centru přímo v areálu zámku (1. nádvoří), cena se slevou pouze pro tanečníky je 800 Kč za lůžko a noc. Méně komfortní ubytování je k dispozici ve vzdálenosti asi 1 km od zámku, cena je 400–450 Kč za lůžko a noc. Pokud si účastník zařizuje ubytování individuálně, může využít další možnosti z uvedené nabídky.

Stravování si každý účastník semináře zajistí individuálně. Rádi Vám doporučíme některé z místních restaurací. Po domluvě je možnost na obědy a večeře docházet společně. Rezervaci míst pro společné obědy a večeře v restauracích uveďte, prosím, na přihlášce.

Kontakt


Miroslav Smaha: tel. 723 955 871, miroslav.smaha@skolatance.cz