Tančíme s vámi
25 let!
Škola starého tance

Dvorské tance doby císaře Rudolfa II.

10. – 11. června 2017


Regionální muzeum Mělník

Seminář italských, francouzských a německých tanců podle renesančních traktátů z doby kolem roku 1600. Výuka probíhá v historickém refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník. Program je zaměřen na taneční hudbu italského a zaalpského manýrismu podle věhlasných tanečníků, hudebníků a skladatelů doby císaře Rudolfa II. – Cesare Negri, Thoinot Arbeau, Valerius Otto a Michael Praetorius.

Lektor semináře je Mgr. Miroslav Smaha.

Seminář je určený začátečníkům i pokročilým. Účast není podmíněna absolvováním předchozích kurzů.

Realizace programu ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník.Program dne


Sobota 10.6.1. lekce 9.00 - 12.00
13.30 procházka za kulturními památkami města Mělníka, prohlídka zámku
2. lekce 16.00 - 19.00
19.00 posezení ve středověkém vinném sklepě muzea (v rámci expozice České vinařství), degustace vín s odborným výkladem o českém vinařství
Neděle 11.6.3. lekce 9.00 - 12.00
13.30 komentovaná prohlídka stálé expozice muzea Region Mělnicko – České vinařství
4. lekce 14.30 – 17.30


Cena

Účastnický poplatek ve výši 850 Kč vč. DPH zahrnuje 4 lekce (celkem 12 hodin) a vstup do expozice muzea. Nezahrnuje ubytování, stravování a pojištění. Cena za degustaci 7 vzorků vín včetně příloh (chléb a sýr) ve výši 140,-Kč bude hrazena individuálně v pokladně muzea.
Výuku tance lze absolvovat také s pasivní účastí, tzn. bez fyzického zapojení. Poplatek za pasivní účast činí 650,-Kč.

Zápis do semináře

  1. Vyplnění on-line přihlášky do 31. května 2017.

  2. Platba za seminář:
    • Poštovní poukázkou typu A nebo
    • bankovním převodem na účet číslo 51-2313720227/0100. (pro mezinárodní platbu použijte IBAN CZ6001000000512313720227, BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX)
    Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky.
Po termínu podání přihlášky lze domluvit telefonicky na čísle 723 955 871 (Miroslav Smaha).

Počet účastníků omezen !

Přihlášky k vyzvednutí též v pokladně Regionálního muzea Mělník.

Zájemcům zašleme informace o dopravě a plánek města s označením areálu muzea. Ke stažení také zde.

Ubytování a stravování

Rezervaci míst pro společné obědy a večeře v restauracích i vinných sklepích uveďte prosím na přihlášce. Mimomělničtí si mohou zajistit ubytování individuálně dle uvedené nabídky.

Kontakt


Miroslav Smaha: tel. 723 955 871, miroslav.smaha@skolatance.cz
Regionální muzeum Mělník: tel. 315 630 936, www.muzeum-melnik.cz