Tančíme s vámi
25 let!
Škola starého tance

Letní škola starého tance A.D. 2012 – V. jubileum

12. až 19. srpna 2012


Lázeňské město LUHAČOVICE

Výuka tanců z období renesance a baroka – ballety vážných i komických her a divadel 16. až 18. století.

Lektor semináře je Andrea Miltner a Miroslav Smaha.

Realizace projektu ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Luhačovice.

Program

 • Jubilejní 5. letní škola v Luhačovicích se zaměří na taneční techniku, způsob interpretace a vývoj divadelních balletů v 16. až 18. století. Výuka je rozdělena do dvou tříd pod vedením lektorů – Andrey MILTNER a Miroslava SMAHY, asistentka Marie Čížková.
 • Tématem výuky renesanční taneční třídy je taneční hudba pozdní zaalpské renesance v dílech věhlasných hudebníků a skladatelů doby císaře Rudolfa II. – Valeria Otta (Newe Paduanen, Galliarden, Intraden und Currenten, Nach Englischer und Frantzösischer Art 1611) a Michaela Praetoria (Terpsichore Musarum 1612). Výuka je přizpůsobena začátečníkům i pokročilým.
 • Třída barokního tance je otevřena pro středně pokročilé a pokročilé, kteří se již dříve dostatečně věnovali základům a principům barokní taneční techniky. V praxi se budeme pečlivě věnovat taneční technice nohou, pohybům paží, barokním krokovým motivům a naučíme se formy dvorských tanců, které nám budou demonstrovat taneční kulturu v 17. a 18. století. Paní Miltner bude učit jeden nebo více tanců podle toho, jaké tance studenti už znají. Například je možné pracovat na těchto skladbách – Jean-Baptiste Lully (1632–1687): Gigue de Roland (Roland, 1685), Marin Marais (1656–1728): La Matelotte (Alcyone, 1706) solo, Menuet d’Alcide (Alcide ve spolupráci s Louisem de Lully, 1693). Repertoár bude zvolen po předchozí dohodě se studenty.
 • Teoretická část výuky obsahuje přednášku PhDr. Michaely Freemanové, přední české specialistky v oboru hudební historie. Tématem je „Danze e balletti: jevištní tanec v proměnách staletí“ /Anotace přednášky: Jevištní hudba a tanec procházely stejnými proměnami, jako veškerý jiný hudební repertoár. Zatímco současná doba je otevřená nejen své vlastní tvorbě, nýbrž všemu, co nabídla předchozí století, publikum minulosti se zajímalo o novou tvorbu (nebo i hudbu starší, ale v novodobých úpravách). V závislosti na vkusu publika se měnily tance, objevovaly se a zase vytrácely hudební nástroje./.
 • Zápis do semináře probíhá prostřednictvím elektronického formuláře nebo osobně v DDM Luhačovice. Na přihlášce, prosím, zvolte hlavní taneční třídu, případně druhou volitelnou třídu. Účast dětí do 15ti let je možná jen s dospělým doprovodem.
 • Navštívíme perly moravské architektury, barokní komplex Státního zámku Buchlovice s barokní zahradou a rozsáhlým anglickým parkem, který je řazený mezi nejkrásnější historické zahrady v České republice; zámek Lešná obklopený areálem romantického anglického parku, nejvýznamnějším dendrologickým a botanickým celkem zlínského regionu, v němž roste 1 100 druhů a variet dřevin a bylin z Evropy, Severní Ameriky a Asie.
 • Volný čas podle Vašeho přání můžete věnovat turistickým výletům do přírody, kulturním památkám Luhačovicka, případně jiným společenským aktivitám. Vedle nově otevřené městské plovárny v Luhačovicích doporučujeme navštívit Zoologickou zahradu ve Zlíně s bohatou botanickou výsadbou.
 • Týdenní seminář ukončí závěrečné vystoupení absolventů tanečních tříd v historických kostýmech na lázeňské kolonádě.

Program dne


Neděle 12.8. odpoledne příjezd, prezence a ubytování
20.00 zahájení – základní informace, promítání videa o historickém tanci
Pondělí 13.8. 1. lekce 9.00–12.00 – cvičení a pohybová příprava pro barokní tanec
2. lekce 13.00–16.00 – základy renesančního tance
3. lekce 16.30–18.30 – základy barokního tance
4. večerní lekce19.00–21.00 – renesanční tanec
Úterý 14.8. 5. lekce 9.00–12.00 – ranní cvičení, barokní tanec
odpoledne společný výlet na zámek Buchlovice
přátelské posezení se společnou večeří
6. večerní lekce19.00–22.00 – renesanční tanec
Středa 15.8. 7. lekce 9.00–12.00 – ranní cvičení, barokní tanec
8. lekce 13.00–16.00 – renesanční tanec
9. lekce 16.30–18.30 – barokní tanec
10. večerní lekce19.00–21.00 – renesanční tanec
Čtvrtek 16.8. 11. lekce 9.00–12.00 – ranní cvičení, barokní tanec
odpoledne společný výlet na zámek Lešná a do ZOO Zlín
přátelské posezení se společnou večeří
12. večerní lekce19.00–22.00 – renesanční tanec
Pátek 17.8. 13. lekce 9.00–12.00 – ranní cvičení, barokní tanec
14. lekce 13.00–15.00 – renesanční tanec
přednáška 15.00–16.30 – „Danze e balletti: jevištní tanec v proměnách staletí“
15. lekce 16.30–18.30 – barokní tanec
16. večerní lekce19.00–21.00 – renesanční tanec
Sobota 18.8. 9.00–13.00 příprava závěrečného vystoupení tanečních tříd
16.00 Závěrečné vystoupení absolventů letní školy
20.00 společenský večer pro absolventy LŠ, volná taneční zábava
Neděle 19.8. ukončení letní školy

Nezapomeňte na osobní vybavení

Pokud přijíždíte poprvé do letní školy, nezapomeňte na vhodnou taneční obuv (piškoty) a takový oděv, aby Vám při tanci vyhovoval. Pro ty, kdo nevlastní historický kostým připomínáme, že k vystoupení na závěrečném koncertě pán potřebuje světlou košili s širokými rukávy, tmavé kalhoty, dáma pak dlouhou širokou sukni a světlou halenku. Historický kostým není podmínkou. Zájemcům rádi doporučíme některé z půjčoven divadelních kostýmů. Pro účastníky, kteří mají omezené možnosti, předem zapůjčíme ze skladu kostýmů Městského divadla Český Krumlov. Na přihlášce proto uveďte Vaše konfekční číslo, výšku postavy a obvod pasu. Cena týdenní výpůjčky s doplňky (klobouky, spodnice apod.) činí 800 Kč na objednávku v dostatečném předstihu. Objednané kostýmy Vám předáme na LŠST v Luhačovicích, vrácení rovněž zajistíme.

Bavlněná trička s pamětním potiskem k V. jubileu letní školy si předem můžete objednat v konfekční velikosti uvedené na přihlášce. Potisk je černo-bílý (velikost A4 na 100% ba - 180 g/m2) na barevné tričko (černé, zelené nebo vínové podle dodavatele), cena kolem 350 Kč. Bílá trička stejné kvality s černým potiskem stojí cca 280 Kč


Cena

Účastnický poplatek

  A/ základní: 2.200 Kč
  B/ studentský: 1.800 Kč – nárok na studentské kurzovné mají studenti do 26 let, kteří po příjezdu doloží platný doklad o studiu (průkaz ISIC nebo potvrzení o studiu).
  C/ děti do 15ti let: 900 Kč – rodiny s více dětmi platí za každé další dítě pouze 400 Kč.
  D/ pasivní účastník: 900 Kč – nehlásí se k aktivní účasti ve třídě, má volný vstup na přednášky a taneční večery.

Uvedený poplatek zahrnuje program výuky v rozsahu 16 lekcí (celkem 45 hodin tance), přednášky, lektory, techniku a jiné. Nezahrnuje ubytování, stravování a pojištění. Na přihlášce, prosím, zvolte hlavní taneční třídu, případně druhou volitelnou třídu.

Prosíme vás o včasnou úhradu plateb do termínu podání přihlášek, v opačném případě bude vaše přihláška neplatná. V případě odvolání účasti po termínu podání přihlášek účtujeme poplatek 20% z ceny kurzovného, od 6. srpna je platba nevratná.

Zápis do semináře

 1. Vyplnění on-line přihlášky do 31. července 2012.

 2. Platba za seminář:
  • Poštovní poukázkou typu A nebo
  • bankovním převodem na účet číslo 51-2313720227/0100. (pro mezinárodní platbu použijte IBAN CZ6001000000512313720227, BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX)
  Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky.
Po termínu podání přihlášky lze domluvit telefonicky na čísle 723 955 871 (Miroslav Smaha).

Počet účastníků omezen !

Zájemcům zašleme informace o dopravě a plánek města s označením místa konání.

Ubytování a stravování

Ubytování jsme ochotni zajistit v Domě dětí a mládeže Luhačovice, poplatek za ubytování 100,- Kč / 1 osoba, 1 noc (vlastní spacák, máme možnost zapůjčit molitanové matrace), je možno použít varnou konvici, toustovač, ledničku, mikrovlnnou troubu a talíře, hrníčky a příbory. Na přání jsme schopni vyhledat a poskytnout kontakty na ubytovací zařízení ve městě Luhačovice.

Stravování doporučujeme v samoobslužné restauraci Viktoria, v blízkých restauracích Elektra, nebo Pomněnka.
Kontakt


Organizace semináře – Jana Ďurďová: tel: 737 166 809, e-mail: dujanka@seznam.cz
Vedoucí školy – Miroslav Smaha: tel. 723 955 871, miroslav.smaha@skolatance.cz
Dům dětí a mládeže Luhačovice: www.ddmluhacovice.cz

Informace a přihlášky k vyzvednutí též osobně u Jany Ďurďové.