Tančíme s vámi
25 let!
Škola starého tance

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

09. 10. 2023Cyklus starého tance na panovnických dvorech 2023/2024

Více informací v Kalendáři akcí »

SEMINÁŘE:

Celoroční seminář    od 9. října 2023

XXV. Cyklus starého tance na panovnických dvorech A.D. 2023/2024
25. jubilejní pokračování Celoročního semináře středověkých a renesančních tanců pro začátečníky i pokročilé v návaznosti od roku 1998. Výuka probíhá každé pondělí večer v tanečním sále Základní školy pod Vyšehradem, Vratislavova 64/13, Praha 2 – Vyšehrad /stanice tram. Výtoň/. Taneční večery – plesy v historických kostýmech – se konají v Divadelním sále benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové Město /stanice metra B Karlovo náměstí/.

Letní škola - Krumlov    8. – 12. srpen 2023

Letní škola barokního tance A.D. 2023

Prázdninový taneční seminář v atraktivním prostředí nově zrestaurované barokní Mincovny státního hradu a zámku Český Krumlov, zaměřený na rekonstrukce tanečních skladeb z období baroka. http://www.zamek-ceskykrumlov.cz/

Rataje nad Sázavou    22.­ červenec – 30. červenec 2023

XXIV. Letní škola starého tance A.D. 2023
24. ročník letního semináře středověkého a renesančního tance pro začátečníky i pokročilé v historickém městečku Rataje nad Sázavou. Výuka probíhá v nově zrestaurovaném Rytířském sále barokního zámku.

Zimní Luhačovice    3. – 5. března 2023

Zapomenuté tance ve stínu středověku
Seminář středověkých tanců XV
Patnácté jubilejní taneční setkání, po dvouletém období covidového temna, znovu v lázeňském městě Luhačovice! Stejně jako v předchozích letech se zaměříme na středověké památky instrumentální taneční hudby podle dochovaných hudebních pramenů ze 13. a 14. století. Budeme se věnovat také prvním autentickým zápisům choreografie 2. poloviny 15. století z Itálie a Francie. Naučíme se tance králů a měšťanů, skladby párové i skupinové, nejrůznější taneční kroky a figury. S ohledem na výraz pohybu a taneční techniku bude výuka lektora probíhat v historickém kostýmu, jak už v Luhačovicích bývá dobrým zvykem.

Taneční setkání v Praze    11. února 2023

Španělské tance 13. století
Po třech letech tanečního temna vás opět můžeme pozvat na seminář středověkých lidových tanců podle hudebních skladeb dochovaných ve sborníku mariánských písní Cantigas de Santa Maria z doby vlády Alfonse X. Moudrého, krále Castilie a Leonu. Na taneční setkání ve španělském rytmu zveme všechny zájemce o pohybové aktivity, tanečníky i začátečníky, kteří se chtějí věnovat historickému tanci, a také absolventy 1. pololetí Cyklu starého tance. Seminář probíhá v Divadelním sále benediktinského opatsví Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích /stanice metra B Karlovo náměstí/. Tento seminář je také možné využít jako taneční přípravu a cvičení v rámci volnočasových pohybových aktivit.

Zámek Děčín    25. – 27. ledna 2019

Historické tance na zámku v Děčíně X
Barokní tance 17. a 18. století
Desátý taneční seminář pro veřejnost v atraktivním prostředí reprezentačních sálů zámku Děčín, zaměřený na rekonstrukce tanečních skladeb z období baroka. Výuka bude přizpůsobena s ohledem na začátečníky a pokročilé, kteří se již dříve dostatečně věnovali základům a principům barokní taneční techniky. V praxi se budeme pečlivě věnovat taneční technice nohou, pohybům paží, barokním krokovým motivům a naučíme se další formy tanců, které nám budou demonstrovat taneční kulturu v období 17. a 18. století. Účastníci semináře si mohou přinést i barokní kostým.

Mělník 06/2017    10. – 11. června 2017

Dvorské tance doby císaře Rudolfa II.
Seminář italských, francouzských a německých tanců podle renesančních traktátů z doby kolem roku 1600. Výuka probíhá v historickém refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník. Program je zaměřen na taneční hudbu italského a zaalpského manýrismu podle věhlasných tanečníků, hudebníků a skladatelů doby císaře Rudolfa II. – Cesare Negri, Thoinot Arbeau, Valerius Otto a Michael Praetorius.

Mělník 04/2013    13. – 14. dubna 2013

Zapomenuté tance barokních mistrů
Seminář barokního tance V
Výuka kontratanců z období 17. a 18. století v refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník pod vedením MgA. Hany Slačálkové.

Letní Luhačovice    12. až 19. srpna 2012

Letní škola starého tance A.D. 2012 – V. jubileum
Výuka tanců z období renesance a baroka – ballety vážných i komických her a divadel 16. až 18. století.

Znojmo    16. – 18. prosince 2011

Tance králů i měšťanů
Nejstarší památky instrumentální hudby období středověku
Seminář středověkých tanců I
Středověké taneční formy hlavně francouzské provenience konce 12. až počátku 14. století v zrcadlovém tanečním sále DDM ve Znojmě.

Ostrava - Hošťálkovice    18. – 19. října 2008

Zapomenuté tance podle spisů renesančních mistrů
Seminář renesančních tanců
poslední čtvrtiny 16. století podle autentických zápisů choreografie renesančních mistrů /Thoinot Arbeau, Cesare Negri, Fabricio Carosso da Sermonetta/. Výuka bude probíhat v tělocvičně Základní školy Hošťálkovice.