Škola starého tance

NEJBLIŽŠÍ AKCE:

06. 01. 2023TŘÍKRÁLOVÝ PLES
06. 02. 2023Cyklus starého tance na panovnických dvorech 2022/2023
03. 03. 2023 - 05. 03. 2023   Zapomenuté tance ve stínu středověku 15

Více informací v Kalendáři akcí »

SEMINÁŘE:

Zimní Luhačovice    3. – 5. března 2023

Zapomenuté tance ve stínu středověku
Seminář středověkých tanců XV
Patnácté jubilejní taneční setkání, po dvouletém období covidového temna, znovu v lázeňském městě Luhačovice! Stejně jako v předchozích letech se zaměříme na středověké památky instrumentální taneční hudby podle dochovaných hudebních pramenů ze 13. a 14. století. Budeme se věnovat také prvním autentickým zápisům choreografie 2. poloviny 15. století z Itálie a Francie. Naučíme se tance králů a měšťanů, skladby párové i skupinové, nejrůznější taneční kroky a figury. S ohledem na výraz pohybu a taneční techniku bude výuka lektora probíhat v historickém kostýmu, jak už v Luhačovicích bývá dobrým zvykem.

Celoroční seminář    od 6. února 2023

XXIV. Cyklus starého tance na panovnických dvorech A.D. 2022/2023
24. pokračování Celoročního semináře středověkých a renesančních tanců pro začátečníky i pokročilé v návaznosti od roku 1998. Výuka probíhá každé pondělí večer v tanečním sále Základní školy pod Vyšehradem, Vratislavova 64/13, Praha 2 – Vyšehrad /stanice tram. Výtoň/. Taneční večery – plesy v historických kostýmech – se konají v Divadelním sále benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové Město /stanice metra B Karlovo náměstí/.

Rataje nad Sázavou    23.­ červenec – 31. červenec 2022

XXIII. Letní škola starého tance A.D. 2022
23. ročník letního semináře středověkého a renesančního tance pro začátečníky i pokročilé v historickém městečku Rataje nad Sázavou. Výuka probíhá v nově zrestaurovaném Rytířském sále barokního zámku.

Taneční setkání v Praze    14. prosince 2019

Španělské tance 13. století
Seminář středověkých lidových tanců podle hudebních skladeb dochovaných ve sborníku mariánských písní Cantigas de Santa Maria z doby vlády Alfonse X. Moudrého, krále Castilie a Leonu. Na taneční setkání ve španělském rytmu zveme všechny zájemce o pohybové aktivity, tanečníky i začátečníky, kteří se chtějí věnovat historickému tanci, a také absolventy 1. pololetí Cyklu starého tance. Seminář probíhá v Divadelním sále benediktinského opatsví Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích /stanice metra B Karlovo náměstí/. Tento seminář je také možné využít jako taneční přípravu pro středověký Adventní ples v sobotu 14.12. 2019 večer.

Zámek Děčín    25. – 27. ledna 2019

Historické tance na zámku v Děčíně X
Barokní tance 17. a 18. století
Desátý taneční seminář pro veřejnost v atraktivním prostředí reprezentačních sálů zámku Děčín, zaměřený na rekonstrukce tanečních skladeb z období baroka. Výuka bude přizpůsobena s ohledem na začátečníky a pokročilé, kteří se již dříve dostatečně věnovali základům a principům barokní taneční techniky. V praxi se budeme pečlivě věnovat taneční technice nohou, pohybům paží, barokním krokovým motivům a naučíme se další formy tanců, které nám budou demonstrovat taneční kulturu v období 17. a 18. století. Účastníci semináře si mohou přinést i barokní kostým.

Letní škola - Krumlov    15. – 22. červenec 2018

XIX. Letní škola starého tance A.D. 2018

19. ročník letního semináře renesančního tance pro začátečníky i pokročilé v Českém Krumlově. Výuka bude probíhat v nově zrekonstruovaném areálu středověkých klášterů v historickém centru města. http://www.klasteryck.cz/

Mělník 06/2017    10. – 11. června 2017

Dvorské tance doby císaře Rudolfa II.
Seminář italských, francouzských a německých tanců podle renesančních traktátů z doby kolem roku 1600. Výuka probíhá v historickém refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník. Program je zaměřen na taneční hudbu italského a zaalpského manýrismu podle věhlasných tanečníků, hudebníků a skladatelů doby císaře Rudolfa II. – Cesare Negri, Thoinot Arbeau, Valerius Otto a Michael Praetorius.

Mělník 04/2013    13. – 14. dubna 2013

Zapomenuté tance barokních mistrů
Seminář barokního tance V
Výuka kontratanců z období 17. a 18. století v refektáři bývalého kapucínského kláštera v Regionálním muzeu Mělník pod vedením MgA. Hany Slačálkové.

Letní Luhačovice    12. až 19. srpna 2012

Letní škola starého tance A.D. 2012 – V. jubileum
Výuka tanců z období renesance a baroka – ballety vážných i komických her a divadel 16. až 18. století.

Znojmo    16. – 18. prosince 2011

Tance králů i měšťanů
Nejstarší památky instrumentální hudby období středověku
Seminář středověkých tanců I
Středověké taneční formy hlavně francouzské provenience konce 12. až počátku 14. století v zrcadlovém tanečním sále DDM ve Znojmě.

Ostrava - Hošťálkovice    18. – 19. října 2008

Zapomenuté tance podle spisů renesančních mistrů
Seminář renesančních tanců
poslední čtvrtiny 16. století podle autentických zápisů choreografie renesančních mistrů /Thoinot Arbeau, Cesare Negri, Fabricio Carosso da Sermonetta/. Výuka bude probíhat v tělocvičně Základní školy Hošťálkovice.