Tančíme s vámi
25 let!
Škola starého tance

Kontakt

kontakt

Informace:

tel.: 723 955 871, 773 222 146
e-mail: skolatance@centrum.cz
web: http://www.skolatance.cz, http://www.sermiri.cz/skupina/skola-stareho-tance/154

Doručovací adresa:

ŠKOLA STARÉHO TANCE
Mgr. Miroslav Smaha
Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
Vyšehradská 49/320
128 00 Praha 2 - Nové Město