Škola starého tance

XVIII. Letní škola starého tance A.D. 2017

23. – 30. červenec 2017


Kláštery v ČESKÉM KRUMLOVĚ


18. ročník letního semináře renesančního a barokního tance pro začátečníky i pokročilé v Českém Krumlově. Výuka bude probíhat poprvé v nově zrekonstruovaném areálu středověkých klášterů v historickém centru města. http://www.klasteryck.cz/

Lektor semináře je Mgr. Jitka Pokorná a Mgr. Miroslav Smaha.

Rozsáhlý soubor budov klášterního komplexu minoritů a klarisek se rozprostírá na mírných svazích severního meandru řeky Vltavy při východní straně Latránu. Dvojí konvent bratří a sester řádu sv. Františka založila roku 1350 ovdovělá Kateřina z Rožmberka se svými čtyřmi syny Petrem, Joštem, Oldřichem a Janem. Stávající podoba kláštera vychází z několika významných stavebních etap zahrnujících založení kláštera ve 14. století, jeho pozdně gotickou úpravu v období mezi lety 1490 až 1500 (z této doby se zachoval unikátní soubor pozdně gotických krovů) a barokní přestavbu probíhající v 17. a 18. století, která komplexu dala jeho stávající podobu. Klášterní areál prošel rozsáhlou revitalizací. Během ní v bývalých klášterních objektech vzniklo moderní kulturně vzdělávací centrum se stálými expozicemi.

Realizace projektu ve spolupořadatelství s
KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV.Program

 • 18. pokračování letní školy se specializuje na taneční techniku, způsob interpretace a vývoj tance v období renesančního manýrismu a vrcholného baroka v Itálii a Francii. Výuka je přizpůsobena začátečníkům i pokročilým a je rozdělena do dvou tanečních tříd, pod vedením lektorů Mgr. Jitky Pokorné a Mgr. Miroslava SMAHY.
 • Tématem výuky třídy renesančního tance je suita plesových tanců (paduany, gagliardy, allemandy, intrady, couranty, ballety) a divadelní tance jak je znal rudolfínský dvůr ve Vídni, Praze i Českém Krumlově na přelomu 16. a 17. století. Plesové tance byly obvyklou příležitostí nejen ke konverzaci, ale i k seznámení a dvoření. Proto hlavním tématem těchto tanečních skladeb je láska.
 • Velkou pozornost věnujeme renesančním balletům v maskách a divadelních kostýmech, které sloužily k pobavení přihlížející společnosti nebo byly součástí divadelních představení při velkolepých slavnostech. Tak například slavný Giuseppe Arcimboldo, dvorní portrétista na habsburském dvoře ve Vídni, je znám také svými návrhy divadelních kostýmů, masek, alegorických vozů a kulis pro dvorské slavnosti, které sám organisoval. Jejich svědkem se stala také rudolfínská Praha.
 • Třída barokního tance se zaměří na tance plesů a barokních oper doby Ludvíka IV., krále Slunce, a císaře Leopolda I. Habsburského. V praxi se bude pečlivě věnovat základům a principům barokní taneční techniky, tanečnímu držení těla a vnímání prostoru. Pohybová příprava tanečníků zahrnuje důkladné procvičení barokních krokových motivů s důrazem na pozice rukou a také základy jevištního pohybu. Taneční kulturu dané doby budou demonstrovat nastudované choreografie, které uvedou absolventi barokní taneční třídy na závěrečném tanečním vystoupení.
 • Teoretická část výuky obsahuje odborné přednášky a kolokvia. Tématem letošní přednášky jsou "Tance a slavnosti v období renesance a baroka".
 • Taneční výuka bude probíhat v nově zrekonstruovaném areálu středověkých klášterů v historickém centru města. Účast dětí do 15ti let je možná jen s dospělým průvodcem.
 • Volný čas můžete věnovat turistickým výletům do přírody, kulturním památkám Českokrumlovska, případně jiným společenským aktivitám.
 • Týdenní seminář zakončí taneční a divadelní vystoupení v sobotu 29.7. 2017 v rámci kulturního programu českokrumlovských Klášterů.
Program výuky a ostatní propozice LŠST v pdf pro tisk naleznete v informacích ke stažení.

Program dne
Neděle 23.7. odpoledne příjezd, prezence a ubytování
zahájení 19.00 – základní informace o výuce, naplánování výletů
přátelské posezení se společnou večeří
Pondělí 24.7. 1. lekce 9.00–12.30 – cvičení a pohybová příprava, jevištní pohyb
2. lekce 15.00–18.00 – divadelní formy renesančního tance
1. taneční večer 20.00–21.30
Úterý 25.7. 3. lekce 9.00–12.30 – baroko
14.00 prohlídka Státního hradu a zámku Český Krumlov s barokním divadlem
4. lekce 17.00–20.00 – renesance
Středa 26.7. 5. lekce 9.00–12.30 – baroko
6. lekce 15.00–18.00 – renesance
přednáška 19.00–20.30 – Mgr. Jitka Pokorná a Mgr. Miroslav Smaha
"Tance a slavnosti v období renesance a baroka"
Čtvrtek 27.7. 7. lekce 9.00–12.30 – baroko
odpoledne návštěva Grafitového dolu v Českém Krumlově
8. lekce 17.00–20.00 – renesance
Pátek 28.7. 9. lekce 9.00–12.30 – baroko
společné výlety:
/skupina A/ klášter Zlatá Koruna, keltské oppidum Třísov a zřícenina hradu Dívčí Kámen
/skupina B/ sjezd řeky Vltavy na kánojích
2. taneční večer 21.00–22.30
Sobota 29.7. 10. lekce 9.00–12.00 – renesance
Zkouška tanečního vystoupení v historických kostýmech
Závěrečné vystoupení absolventů letní školy
20.00 společenský večer pro absolventy letní školy
Neděle 30.7. ukončení letní školy

Nezapomeňte na osobní vybavení

Pokud přijíždíte poprvé do letní školy, nezapomeňte na vhodnou taneční obuv (piškoty) a takový oděv, aby Vám při tanci vyhovoval. Pro ty, kdo nevlastní historický kostým připomínáme, že k vystoupení na závěrečném koncertě pán potřebuje světlou košili s širokými rukávy, tmavé kalhoty, dáma pak dlouhou širokou sukni a světlou halenku. Historický kostým není podmínkou. Zájemcům doporučujeme možnost zápůjčky kostýmu přímo z fundusu historických kostýmů Městského divadla Český Krumlov. Na přihlášce proto uveďte Vaše konfekční číslo, výšku postavy a obvod pasu. Cena týdenní výpůjčky kostýmu s doplňky (klobouky, spodnice apod.) činí 500 - 700 Kč na objednávku v dostatečném předstihu. Převzetí a vrácení objednaného kostýmu individuálně během LŠST v Českém Krumlově.

Cena

Účastnický poplatek

  A/ základní: 2.700 Kč vč. DPH
  B/ studentský: 2.200 Kč – nárok na studentské kurzovné mají studenti do 26 let, kteří po příjezdu doloží platný doklad o studiu (průkaz ISIC nebo potvrzení o studiu).
  C/ děti do 15ti let: 1.100 Kč – rodiny s více dětmi platí za každé další dítě pouze 500 Kč.
  D/ pasivní účastník: 1.100 Kč – nehlásí se k aktivní účasti ve třídě, má volný vstup na přednášky a taneční večery.

Uvedený poplatek zahrnuje program výuky v rozsahu 10 lekcí (celkem 32,5 hodin tance), přednášky, lektory, techniku a jiné. Nezahrnuje ubytování, stravování a pojištění. Od 1.10. 2016 do 30.9. 2017 je kurzovné všech seminářů navýšeno o 21 % DPH.

Prosíme vás o včasnou úhradu plateb do termínu podání přihlášek, v opačném případě bude vaše přihláška neplatná. V případě odvolání účasti po termínu podání přihlášek účtujeme poplatek 20% z ceny kurzovného, od termínu zahájení letní školy je platba nevratná.

Zápis do semináře

 1. Vyplnění on-line přihlášky do 30. června 2017.

 2. Platba za seminář - Poštovní poukázkou typu A nebo bankovním převodem na účet číslo 51-2313720227/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky.
Po termínu podání přihlášky lze domluvit telefonicky na čísle 723 955 871 (Miroslav Smaha).

Počet účastníků omezen !

Ubytování a stravování

Ubytování je reservováno pouze pro účastníky a lektory taneční školy přímo v historickém areálu českokrumlovských klášterů, kde jsou k dispozici nově vybavené třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje s vlastní koupelnou a wc. Celková kapacita 20 lůžek, pro přistýlky je možné zapůjčit matrace. Cena ubytování je 200,-Kč/noc.

Stravování si každý účastník semináře zajistí individuálně, mimo společné večeře v neděli 23.7. Rádi Vám doporučíme některé z místních restaurací. Po domluvě je možnost na obědy a večeře docházet společně.

Kontakt


Miroslav Smaha: tel. 723 955 871, miroslav.smaha@skolatance.cz